Cms image

SVENSKA FRIMURARE ORDEN

Gå till webbsidorna i Sverige Gå till webbsidorna i Finland

ORDENS OFFICIELLA HEMSIDA

Här finns det mesta om vad Svenska Frimurarorden står för, Ordens historia och organisation, hur man blir medlem, Ordens allmänna lagar som styr verksamheten, loger och aktualiteter. Logerna i Finland finns under rubriken sjätte fördelningen. Både öppna sidor för alla och slutna sidor för Ordens medlemmar.

STOR CAPITLET I FINLAND

Här finns främst information för Ordens medlemmar i Finland, karta över logerna, epost och framför allt kalendern där man genom att logga in kan anmäla sig till logesammankomsterna och brödramåltiderna i Ordens loger i Finland.