Välkommen till Svenska Frimurare Orden i Finland

Välkommen till Svenska Frimurare Orden i Finland

Image
Johannessalen

Svenska Frimurare Orden är indelad i åtta provinser eller fördelningar. Stor Capitlet i Finland utgör den s.k. sjätte fördelningen och har ca 1 500 av Ordens totala medlemsantal om ca 15 000.

Utöver reguljära ritualbundna sammankomster arrangeras evenemang och samlingar av fritidskaraktär som även involverar familjemedlemmar.

Om du vill veta mera om oss kan du klicka på den här länken:
Vad är vi? Stor Capitlet i Finland

samt

Var finns vi? Karta och enheter

 Du kan ladda ner som pdf-fil: FRIMURERIET OCH DESS UPPKOMST

Svenska Frimurare Ordens officiella hemsida med mera information når du genom att klicka:

www.frimurarorden.se

På medlemssidorna finns allt det en broder i Finland behöver, bl.a. kalender och anmälningsfunktion. Kräver inloggning:

Till medlemssidorna